Polski

W związkU z ZAINTERESOwANIEM SZKOLENIEM W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ PARTNERZY PROJEKTU EUROPETOUR OPRACOWALI  8 MODUŁÓW SZKOLENIOwYCH,W KTÓRYCH OMAWIAJĄ POSZCZEGÓLNE KWESTIE:

  • M1 Charakterystyka celu podróży
  • M2 Generowanie i pozycjonowanie produktów i usług turystycznych
  • M3 Strategia marketingowa i planowanie
  • M4 Dystrybucja i kanały zbytu
  • M5 Strategia komunikacji i planowanie
  • M6 Tworzenie sieci i współpraca
  • M7 Planowanie finansowe
  • M8 Tworzenie planu biznesowego

Moduły te będą sukcesywnie publikowane na tej stronie po zakończeniu ich opracowywania.

Wszystkie moduły zawierają  tak zwane „najlepsze przykłady“ oraz ćwiczenia, które mogą Państwo wykorzystać na kursach i szkoleniach. Jeśli mają już Państwo doświadczenie w turystyce kulturowej, mogą Państwo wykorzystać te moduły w celu zaktualizowania już istniejącej wiedzy lub jej usystematyzowania.

 Wszystkie 8 modułów będzie dostępnych na tej stronie do lata 2018 roku.

Życzymy dużo przyjemności podczas lektury modułów. Będziemy się cieszyć, jeśli dadzą się Państwo zainspirować naszymi pomysłami.

 

Module 1

Download Module 1

Module 2

Download Module 2

Module 3

Download Module 3

Module 4

Download Module 4