Polski

Krajobraz i dziedzictwo kulturowe są ważnym zasobem dla obszarów wiejskich. Choć z jednej strony reprezentują one wartości symboliczne i tożsamościowe dla lokalnych społeczności, z drugiej strony są to potencjalne zasoby, które należy aktywować, aby wspierać gospodarkę obszarów śródlądowych i sprawić, aby społeczności, które w nich żyją, były ważniejsze.

Jednym ze sposobów na tworzenie wartości ekonomicznej poprzez lokalne cechy charakterystyczne jest przekazywanie ich, a następnie oferowanie ich jako produktu na określonym rynku turystyki kulturalnej na obszarach wiejskich.

Lokalni operatorzy mogą zatem znaleźć  tu przydatny podręcznik, który pomaga w prosty i przyjazny dla użytkownika sposób, stworzyć wspólny język między operatorami kultury i organizatorami wycieczek, w celu zorganizowania namacalnych i niematerialnych elementów miejsca turystycznego, aby zainteresować potencjalnych gości.

Cykl szkoleniowy opracowane przez EUROPETOUR składa się z 8 modułów, z których każdy zawiera ćwiczenia i przykłady najlepszych międzynarodowych praktyk:

  • M1 Charakterystyka celu podróży
  • M2 Generowanie i pozycjonowanie produktów i usług turystycznych
  • M3 Strategia marketingowa i planowanie
  • M4 Dystrybucja i kanały zbytu
  • M5 Strategia komunikacji i planowanie
  • M6 Tworzenie sieci i współpraca
  • M7 Planowanie finansowe
  • M8 Tworzenie planu biznesowego

Wszystkie moduły zawierają  tak zwane „najlepsze przykłady“ oraz ćwiczenia, które mogą Państwo wykorzystać na kursach i szkoleniach. Jeśli mają już Państwo doświadczenie w turystyce kulturowej, mogą Państwo wykorzystać te moduły w celu zaktualizowania już istniejącej wiedzy lub jej usystematyzowania.

Życzymy dużo przyjemności podczas lektury modułów. Będziemy się cieszyć, jeśli dadzą się Państwo zainspirować naszymi pomysłami.

 

Moduł 1. Charakterystyka celu podróży

Zrozumienie, co stanowi “cel podróży turystyki kulturowej” na obszarach wiejskich  jest szerokim tematem. W tym module można znaleźć przegląd identyfikacji mocnych i słabych stron, polityki turystycznej, tworzenia sieci itp.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ MODUŁ 1

 

Moduł 2. Generowanie i pozycjonowanie produktów i usług turystycznych 

Pozwala ci dowiedzieć się, jak dotrzeć i komunikować się z grupami docelowymi, jak identyfikować partnerów i jak się pozycjonować na rynku docelowym.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ MODUŁ 2

 

Moduł 3. Strategia marketingowa i planowanie 

Pomaga zaplanować i ocenić indywidualną strategię marketingową oraz odkryć główne narzędzia potrzebne do zbudowania skutecznej strategii.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ MODUŁ 3

 

Moduł 4. Dystrybucja i kanały zbytu

Ma pomóc rozpoznać potencjalnych partnerów handlowych branży turystyki kulturowej na obszarach wiejskich.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ MODUŁ 4

 

Moduł 5. Strategia komunikacji

Podstawowymi zasadami i narzędziami komunikacji w turystyce kulturowej, a także sukcesami i porażkami strategii komunikacyjnych są tematy omawiane w tym module.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ MODUŁ 5

 

Moduł 6. Tworzenie sieci i współpraca 

Moduł ten podkreśla potrzebę współpracy, a tym samym tworzenia sieci aktywnych podmiotów w dziedzinie turystyki kulturowej. Operatorzy turystyki kulturowej na obszarach wiejskich są często mali i budowanie sieci może poprawić ich zdolność działania.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ MODUŁ 6

 

Moduł 7. Planowanie finansowanie

Pomaga rozważyć różne alternatywy finansowe dla swojej działalności w dziedzinie turystyki kulturowej. Operatorzy muszą mieć przegląd różnych form finansowania, aby następnie wybrać najlepszą opcję i skutecznie wdrożyć swoją strategię w dziedzinie turystyki kulturowej.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ MODUŁ 7

 

Moduł 8. Tworzenie planu finansowego

Wskazuje powody, dla których działalność w dziedzinie turystyki kulturalnej musi stworzyć plan biznesowy. Jest to niezbędny krok, jeśli chcesz pokonać poziom prostego wolontariatu, aby stać się firmą, która wytwarza dochody.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ MODUŁ 8