Română

De ce este nevoie de un curs de pregătire în domeniul turismului cultural?

Turismul cultural în zonele rurale reprezintă o parte importantă a economiei locale. Totuși, pregătirea profesională necesară și strategiile de comunicare folosite nu sunt aceleași ca cele folosite pentru turismul cultural în zonele urbane. Nevoia pentru o mai bună pregătire este evidentă,  atât pentru personalul angajat, cât și pentru voluntarii din instituțiile culturale, dar și pentru angajații furnizorilor de servicii turistice (cazare, alimentație publică, transport etc.).

În general, reprezentanții și angajații instituțiilor culturale nu sunt obișnuiți să colaboreze cu cei din domeniul turismului; de multe ori aceștia vorbesc “în limbaje diferite”. Cooperarea este de aceea elementul-cheie, în special în cazul instituțiilor culturale din zona rurală. Este necesară, în acest sens, utilizarea unor materiale de training de bună calitate, pentru a asigura îmbunătățirea abilităților de a dezvolta și de a promova produse, abilități de vânzare, de planificare financiară și de a dezvolta o afacere, în general.  

 

cursul de pregătire pentru turismul cultural

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor mai sus-menționate, partenerii din cadrul proiectului EUROPETOUR au dezvoltat un set de opt module de training pe următoarele teme:

  • M1  Caracterizarea destinației (puncte tari și puncte slabe, politici în turism, rețele existente, analiza datelor statistice)
  • M2   Dezvoltarea și poziționarea produselor și serviciilor turistice (grupuri țintă, partneri)
  • M3   Strategii de marketing(instrumente, evaluare)
  • M4   Mixul de marketing (produs, preț, distribuție, promovare, resurse umane)
  • M5   Strategia de comunicare (PR, rețele de socializare, relații cu presa, analiza datelor statistice)
  • M6   Cooperare și networking (identificarea stakeholder-ilor, dezvoltarea infrastructurii de parteneriat)
  • M7   Planificare financiară  (acces la finanțări, modele de finanțare, abilități de a atrage finanțări)
  • M8   Dezvoltarea unui plan de afaceri

Modulele sunt în prezent disponibile în șapte limbi europene (engleză, germană, română, italiană, bulgară, polonă și spaniolă).

Vă rugăm să consultați categoriile și limbile deja existente, engleză, germană și spaniolă din secțiunea modulelor de curs EUROPETOUR. Actualizările vor fi disponibile pe măsură ce vor apărea noi limbi și module de instruire.

 

Introducere

Download  Introducere

Module 1

Download Module 1

Module 2

Download Module 2

Module 3

Download Module 3

Module 4

Download Module 4